FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वास्थ्य तथा सरसफाई निति २०७६ । ७६/७७ 03/06/2020 - 12:55 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई निति २०७६ ।
रास्कोट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ ७६/७७ 03/06/2020 - 12:41 PDF icon रास्कोट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६
रास्कोट श्रम रोजगार बैंक व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि, २०७५ (1) ७६/७७ 01/29/2020 - 14:41 PDF icon रास्कोट श्रम रोजगार बैंक व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि, २०७५ (1)_0.pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका तथा ऐन ७६/७७ 04/09/2019 - 21:42 PDF icon एन नियम र निर्देसिका.pdf
रास्कोट नगरपालिकाको एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 11/21/2018 - 12:56 PDF icon रास्कोट नगरपालिकाको एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
रास्कोट नगरपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 11/21/2018 - 12:54 PDF icon रास्कोट नगरपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 11/21/2018 - 12:52 PDF icon एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४
रास्कोट नगरपालिकाको कृषि विकास कार्यविधि,२०७४ ७५/७६ 11/21/2018 - 12:51 PDF icon रास्कोट नगरपालिकाको कृषि विकास कार्यविधि,२०७४
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 11/21/2018 - 12:46 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि
रास्कोट नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ ७५/७६ 11/21/2018 - 12:45 PDF icon रास्कोट नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४

Pages