FAQs Complain Problems

नापि शाखा

कर्मचारी विवरण:

नापि शाखा ‍ --कर्मचारी विवरण र जिम्मेवारी
क्र.स फोटो नाम पद/तह सम्पर्क नं./ईमेल जिम्मेवारी 
प्रविन थापा शाखा प्रमुख             

९८६३६४४१३८

            

prabinthapa905@gmail.com

            

            
  •                 
  • नगरपालिकाबाट घर निर्माण स्वीकृती प्राप्त गर्नु पर्दा अपनानउु पर्ने कार्यविधि सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी गराउने ।
  • घर नक्सा स्वीकृतीका लागि निवेदन फारम उपलब्ध गराउने ।
  • स्वीकृत नक्सा वमोजिम कार्य क्षेत्रमा गई सडक मापदण्ड छुट्याउने ईत्यादि कामहरु गर्ने।
  •             

            

ज्ञान तिरुवा कार्यालय सहज कर्ता             

९७४२९५१५९७

            

            
  •                 
  • निर्देशन अनुसार आफ्नो काम काज गर्ने
  •