FAQs Complain Problems

कर तथा शुल्कहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७७/०७८ को पुँजिगत तर्फको आय/व्यय विवरण । ७७/७८ 06/20/2021 - 18:05 PDF icon आ.व. २०७७/०७८ को पुँजिगत तर्फको आय/व्यय विवरण ।
आ.व. २०७७/०७८ को चालु तर्फको आय/व्यय विवरण । ७७/७८ 06/20/2021 - 18:01 PDF icon आ.व. २०७७/०७८ को चालु तर्फको आय/व्यय विवरण ।
आव २०७६/०७७ को फाल्गुण महिना सम्मको चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन । ७६/७७ 03/07/2020 - 07:58 PDF icon आव २०७६/०७७ को फाल्गुण महिना सम्मको चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन ।
आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ माघ महिनाको खर्च विवरण । ७६/७७ 03/06/2020 - 15:36 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ माघ महिनाको खर्च विवरण ।
आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ पौष महिनाको खर्च विवरण । ७६/७७ 03/06/2020 - 15:35 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ पौष महिनाको खर्च विवरण ।
आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मंसिर महिनाको खर्च विवरण । ७६/७७ 03/06/2020 - 15:34 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मंसिर महिनाको खर्च विवरण ।
आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ कार्तिक महिनाको खर्च विवरण । ७६/७७ 03/06/2020 - 15:33 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ कार्तिक महिनाको खर्च विवरण ।
आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ आश्विन महिनाको खर्च विवरण । ७६/७७ 03/06/2020 - 15:31 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ आश्विन महिनाको खर्च विवरण ।
आर्थिक वर्ष २०७६।०७७भाद्र महिनाको खर्च विवरण । ७६/७७ 03/06/2020 - 15:25 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७६।०७७भाद्र महिनाको खर्च विवरण ।
आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ श्रावण महिनाको खर्च विवरण । ७६/७७ 03/06/2020 - 14:30 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ श्रावण महिनाको खर्च विवरण ।