FAQs Complain Problems

विवाह दर्ता

विवाह दर्ताको नमुना फारम तथा अावश्यक कागजातहरु र  प्रकृयाहरु

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानिय पञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय सवै
सेवा शुल्क: 
विवाह गरेको ३५ दिन भित्र दर्ता गरेमा निशुल्क सो भन्दा पछि रु ५०
आवश्यक कागजातहरु: 

१. दुलाह दुलहीको सँयूक्त निवेदन
२. दुलाह दुलहीको नागरीकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि / जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३‍.सूचना फारम भर्ने

प्रक्रिया: 

दुलाह -दुलही स्वयम उपस्थिति अनिवार्य हुन पर्ने छ ।

नमुना फाराम तथा अन्य: