FAQs Complain Problems

नगर प्रहरीका लागि प्राराम्भिक योग्यता पुगेका उम्मेदवाहरुको नामावली प्रकाशन तथा परीक्षााको मिति सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: