FAQs Complain Problems

सार्वजनीक सूनुवाइ कार्यक्रम २०७५/०९/११

सार्वजनीक सुनुवाइ २०७५सार्वजनीक सुनुवाइ २०७५सार्वजनीक सुनुवाइ २०७५

आ.व. २०७४/७५ सम्पन्न कार्यक्रम र आ.व.२०७५/७६ को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरणकाे सार्वजनिक सूनुवाइ हेल्भेटास काे सहयोग सादा नेपालको सहजिकरण र नगरपालिकाको आयोजनामा २०७५/०९/११ गते नगर प्रमुख, उप प्रमुख ,सवै वडा अध्यक्ष ,प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, विषयगत शाखाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, अन्य कर्मचारी, पत्रकार, विभिन्न स‌घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र नगरपालिकाका जनसमुदाएको वेजोड उपस्थितीमा सुसम्पन्न भएको छ । जसका केही प्रतिनिधि झलकहरु ।

आर्थिक वर्ष: