FAQs Complain Problems

सवारी चालक आवश्यकता सम्वन्धी सुचना !!!

रास्कोट नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यलयको लागि हलुका तथा हेभि सवारी चालक आवश्यकता परेको हुँदा योग्यता पुगेका ईच्छुक उम्वेदवारहरुवाट आवेदनको लागि यो सुचना प्रकाशन गरिएको छ । 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: