FAQs Complain Problems

नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना !

रास्‍कोट अस्पताल गौंतुकोटको लागि विभिन्न पदमा भएको करार से‍वा पदपूर्तीको लागि मिति २०७८/१०/२५ गते लिईएको लिखित परिक्षावाट अन्तर्वार्ताको लागि छनौट भएका उम्वेदवारहरुको सूची प्रकाशन गरिएको सम्वन्धी सूचना । 

आर्थिक वर्ष: