FAQs Complain Problems

करार पदपूर्तिको लागि लिखित परिक्षाको समय तालिका तोकिएको बारे सूचना !!!

करार सेवामा विभिन्न पदको पदपूर्तिको लागि छोटो सूचीमा परेका उम्वेदवार हरुको लिखित परीक्षाको समय तालिका । 

आर्थिक वर्ष: