FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रास्कोट नगरपालिकाको एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 11/21/2018 - 12:56 PDF icon रास्कोट नगरपालिकाको एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
रास्कोट नगरपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 11/21/2018 - 12:54 PDF icon रास्कोट नगरपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
रास्कोट नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन,स‌ंचालन कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 11/21/2018 - 12:53 PDF icon रास्कोट नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन,स‌ंचालन कार्यविधि २०७४
एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 11/21/2018 - 12:52 PDF icon एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४
रास्कोट नगरपालिकाको कृषि विकास कार्यविधि,२०७४ ७५/७६ 11/21/2018 - 12:51 PDF icon रास्कोट नगरपालिकाको कृषि विकास कार्यविधि,२०७४
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 11/21/2018 - 12:46 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि
रास्कोट नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ ७५/७६ 11/21/2018 - 12:45 PDF icon रास्कोट नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४
रास्कोट राजपत्र_रास्कोट ७५/७६ 11/21/2018 - 12:44 PDF icon रास्कोट राजपत्र_रास्कोट
रास्कोट नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७४ ७५/७६ 11/21/2018 - 12:42 PDF icon रास्कोट नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७४
रास्कोट नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, २०७४ ७५/७६ 11/21/2018 - 12:41 PDF icon रास्कोट नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, २०७४

Pages