FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रास्कोट नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७४ ७५/७६ 11/21/2018 - 12:40 PDF icon रास्कोट नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७४
 रास्कोट नगरपालिका न्यायिक समिति कार्यबिेधि, २०७४ ७५/७६ 11/21/2018 - 12:39 PDF icon  रास्कोट नगरपालिका न्यायिक समिति कार्यबिेधि, २०७४
रास्कोट नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७५/७६ 11/21/2018 - 12:35 PDF icon ३. रास्कोट नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४
रास्कोट नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४ ७५/७६ 11/21/2018 - 12:33 PDF icon रास्कोट नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४
२. रास्कोट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४ ७५/७६ 11/21/2018 - 12:31 PDF icon रास्कोट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४

Pages