FAQs Complain Problems

गाउँपालिका, सामुदायिक शीक्षण विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीमा संस्थात साैर्य उर्जा प्रणाली जडानका लागि निवेदन र प्रतिवद्धता पत्र

गाउँपालिका सामुदायिक शीक्षण विद्यालय स्वास्थ्य चौकीमा संस्थात साैर्य उर्जा प्रणाली जडानका लागि निवेदन र प्रतिवद्धता पत्र यो पत्र भरी jeevanbc32@gmil.com मा पठाउनुहोला धन्यवाद ।

आर्थिक वर्ष: