७५/७६

श्रमरोजगार वैङ्कको स्थापना

जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकाले बेरोजगार युवालाई रोजगार दिन श्रम बैंक सञ्चालनमा ल्याएको छ । नगरपालिकाले मानवीय श्रमको बैंक सञ्चालनमा ल्याएको हो । १८ देखि ४० वर्षसम्म उमेर पुगेका बेरोजगार महिला–पुरुषलाई सदस्य बनाएर श्रम बैंक सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

Supply And Delivery Of HDPE Pipe को वोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना !!!

 Supply And Delivery Of  HDPE Pipe को वोलपत्र आह्वान सम्वन्धी सूचना !!!

Pages