FAQs Complain Problems

रास्काेट नगरकार्यपालिका मा World Link को 2 Mbps काे २ वर्ष सम्मका लागी Free Internet सेवा

world-link connected

रास्काेट नगरकार्यपालिका मा World Link को 2 Mbps काे २ वर्ष सम्मका लागी Free Internet सेवा अाज बाट स‌ंचालन का साथै नगरमा Free WiFi Zone व्यवस्थापन सँगै करिव १५ दिन भित्र सवै वडामा जाेड्ने तयारी .

आर्थिक वर्ष: