सूचना तथा समाचार

सूचना !!! व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र ( स्याउ जोन ) विकास कार्यक्रम संचालन  इच्छापत्र पेश गर्ने बारेकाे !!! सूचना !!!

व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र ( स्याउ जोन ) विकास कार्यक्रम संचालन  इच्छापत्र पेश गर्ने बारेकाे सूचना 

सेतो गुराँस बाल विकास सेवा कालिकोटको अायोजनामा रास्कोट नगरपालिकाको सभाहलमा कार्तिक ११ र १२ गते विहान १० वजे हुने कार्यक्रममा सहभागीहुने वारे सूचना !!!

सेतो गुराँस बाल विकास सेवा कालिकोटको अायोजनामा रास्कोट नगरपालिकाको सभाहलमा कार्तिक ११ र १२ गते विहान १० वजे हुने कार्यक्रममा सहभागीहुन पत्रमा उल्लेख भएका महानुभावहरुसवैलाइ पत्राचार भइसकेको र कुनै कारणवस पत्र प्राप्त नभएको भए यसै  सूचनालाइ अाधारमानि कार्यक्रममा सहभागी भइदिनहुन अनुराेध गरिन्छ ।  धन