सूचना तथा समाचार

प्रेस विज्ञप्ती सम्वन्धमा

प्रेस विज्ञप्ती सम्वन्धमा

यूनिसेफको सहयोग र नगरपालिकाको सहकार्यमा नगपालिकाका ३ ओटै स्वास्थ्य संस्थालाइ न्यानो झोला र ब्लाङ्केट वितरण

यूनिसेफ को सहयोग र नगरपालिकाको सहकार्यमा नगपालिकाका ३ ओटै स्वास्थ्य संस्थालाइ सुत्केरी भएकी महिलालाइ वितरण गरिने न्यानो झोला र ब्लाङ्केट वितरणका केही झलकहरु नगरपालिकाका नगरप्रमुख श्री काशिचन्द्र बराल, नगर उप– प्रमुख मिमसरा वम, स्वास्थ्य संयोजक हंशराज वराल, प्रवक्ता टक्क फर्साल, ३ ओटै स्वास्थ्य शा

Pages