सूचना तथा समाचार

बेमौषमी तरकारी उत्पादन स्थलगत घुम्ती कृषक तालिम वडा नं. २ र ३ मा

 रास्कोट नगरपालिका वडा नं. २ र ३ मा  संचालन भएको वेमौषमी तरकारी उत्पादन घुम्ती कृषक तालिम कृषि प्राविधिक श्री लालबहादुर शाही को मुख्य प्रशिक्षक र सहाएक प्रशिक्षक  दिपा राइ  सारदा योगी  अगुवा कृषक कविराज न्यौपाने र नमनाथ योगीले कृषक समुहलाइ  १  दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम वडा नं.

सार्वजनीक सूनुवाइ कार्यक्रम २०५७/०९/११

आ.व.